Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
   
 
 
นักเรียนกรอกข้อมูล ICT
 
   
   
 

@รับสมัครนักเรียนแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ “อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์”
@การเผยแพร่มูลนิธิโครงการหลวง โดยโรงเรียนลำปางกัลยาณี
@ประกาศผลการประกวดหนังสั้นเกี่ยวกับมูลนิธิโครงการหลวง
     - ผลงานการประกวดหนังสั้นรางวัลชนะเลิศ
    ผลงานการประกวดหนังสั้นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
@ ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียน
     - ประกาศประกวดราคาจ้าง ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
     -  เอกสารประกวดราคาจ้าง ฯ
     -  ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
@ ตรวจสอบคะแนน GPAX/GPA ของนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2557
@ กำหนดการงาน Education Expo เปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัย
@ โครงการประกวดออกแบบปุ่ม ชิงทุนการศึกษา กับชุมนุม Limpanzee (ขยายเวลา)
 
 

 
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
counter สถิติตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2541