ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
ลูกสนคนเก่งทีมโครงงานวิจัยคณิตศาสตร์บูรณาการประยุกต์ โรงเรียนลำปางกัลยาณีรับเสื้อสามารถ จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมงาน 3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้า สู่โอลิมปิกวิชาการ
นางสาวกุลนาถ ปาระมี สาขาวิชาเคมี นักเรียนชั้น 4/13 และ นางสาวเกวลิน อินต๊ะสุวรรณ์ สาขาวิชาดาราศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนชั้น 5/13
ลูกสนคนเก่งกีฬา คว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ระดับภาค
ลูกสนคนเก่งคว้ารางวัล Glod Medal Award การแข่งขันโครงการคณิตศาสตร์บูรณาการประยุกต์ ระดับชาติ ในงาน MIIEX 2019 ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน
Welcome to the Lampang Kanlayanee Mini English Program website.
ลูกสนคนเก่งกีฬา
ครูคนเก่งศรีลำปางได้รับเกียรติจาก Singapore International Math (SIMICC) ประเทศไทย เป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนโอลิมปิคคณิตศาสตร์นานาชาติ ณ สิงคโปร์
นางสาวรัชนีกร ปัญญาไว และ นางสาวอารยา ตาแสน นักเรียน ม.6/13 ได้คะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
เด็กหญิงกุลนาถ ปาระมี ม.3/1 และ เด็กหญิงวรัญตรี พรหมมา ม.3/12 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
27
Nov
ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า
25
Nov
อัดส าเนาข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
19
Nov
ประเมิน สมศ. รอบ 4 วันที่ 2
18
Nov
ประเมิน สมศ. รอบ 4
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

LKS Statistics

วันนี้ : 17 คน
เมื่อวาน : 526 คน
เดือนนี้ : 7,196 คน
ปีนี้ : 399,289 คน
ทั้งหมด : 4,797,083 คน
ดูทั้งหมด