Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
   
 
 
ตารางกำหนดการสอบ
GAT/PAT
   
   
 

@ ประกาศสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 รับ ปพ.1 และ ปพ.2 วันที่ 31 มี.ค.57 (เหมือนเดิม)
@ รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
@ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งคนสวน
@ Download โปรแกรมวิเคราะห์ประเมินครูผู้สอน
@ แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ Social Network
@ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

 
  @ ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4 ประเภทสอบทั่วไป
  @ ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4 ประเภทสอบทั่วไป (บัญชีสำรอง)
  === คำแนะนำสำหรับการรายงานตัว ม.4  นักเรียนใหม่ ===
   
  @ บัญชีรายชื่อ ม.4 ประเภท (นักเรียนโรงเรียนเดิม) และคำแนะนำการรายงานตัว
   
  @ ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 ประเภทสอบทั่วไป
  @ ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
  @ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการขึ้นบัญชีสำรอง ม.1
  @ คำแนะนำสำหรับนักเรียน ม.1 ทุกคน
  @ บัญชีรายงานตัวประเภททั่วไป
  @ บัญชีรายงานตัวประเภทในเขตพื้นที่บริการ
   
  @ ตารางปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557
  @ ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2557
  @ ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1
  @ ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4
   
   
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
counter สถิติตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2541
WOW