ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่องเปิดเรียนตามปกติ จึงแจ้งเปิดสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนตามปกติ โดยนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2564 (ตามประกาศ สพฐ. เรื่อง นโยบาบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 11 พ.ย. 2563)
ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ
ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่องแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ google classroom รหัส classroom ของคณะครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี ภาคเรียนที่2/2563
ตารางเรียนนักเรียนชั้น ม1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2/ 2563
เรียนออนไลน์ ไม่พร้อม ไม่เป็นไร
10
Jun
ประกาศผลสอบ ม.1
7
Jun
สอบคัดเลือก ม.4 ประเภททั่วไป
6
Jun
สอบคัดเลือก ม.1 ประเภททั่วไป
2
Jun
ทดสอบ ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

LKS Statistics

วันนี้ : 79 คน
เมื่อวาน : 1,404 คน
เดือนนี้ : 17,017 คน
ปีนี้ : 17,017 คน
ทั้งหมด : 5,248,164 คน
ดูทั้งหมด