ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 2564 ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม (โควตาภายใน)
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ม.3 และ ม.6 กรอกเลขประจำตัว วัน/เดือน/ปี กดเลือก ปี3ภาค 2
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 และ ม.4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกประเภทห้องเรียนพิเศษ สสวท. MEP และห้องเรียนดนตรี ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สสวท. MEP และห้องเรียนดนตรี ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2564 (ตามประกาศ สพฐ. เรื่อง นโยบาบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 11 พ.ย. 2563)
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ google classroom รหัส classroom ของคณะครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี ภาคเรียนที่2/2563
เรียนออนไลน์ ไม่พร้อม ไม่เป็นไร
ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2564 ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม (โควตาภายใน)
2
May
สอบคัดเลือก ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป
1
May
สอบคัดเลือก ม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป
29
Apr
สอบคัดเลือก ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ
6
Apr
วันจักรี
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

LKS Statistics

วันนี้ : 2,681 คน
เมื่อวาน : 902 คน
เดือนนี้ : 27,081 คน
ปีนี้ : 150,937 คน
ทั้งหมด : 5,382,084 คน
ดูทั้งหมด