Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
   
 
 
นักเรียนกรอกข้อมูล ICT
 
   
   
 

@เลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม 1 ปีการศึกษา 2558
@เลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม 4 ปีการศึกษา 2558
@สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารราชนิทัตวิทยา
@ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
@ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
@สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ่อกรองน้ำและถังเก็บน้ำ
Download โปรแกรม matrix calculator
@ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 100 ปี ลำปางกัลยาณี
- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ๔/๒๕๕๘
@จ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ล./๕๕-ข
     - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
     - ขอบเขตของงาน TOR
     - ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ๓๒๔ล./๕๕-ข
@ร่าง TOR โครงการก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี ลำปางกัลยาณี
@ร่าง TOR จ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ล./๕๕-ข
@ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ม.4 (ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม)
@ ครูโหลดรายงานประเมินตนเอง SAR2557 ได้ที่นี่
สำหรับ office 2010 --> SARครูปีการศึกษา2557office2010
สำหรับ office 2010 --> ประเมินครูผู้สอน-2557office2010
สำหรับ office 97 ---> SARครูปีการศึกษา2557office97
สำหรับ office 97 ---> ประเมินครูผู้สอน-2557office97
 
@สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 4ชั้น (ตึกปิ่นไผทฯ)
@รับสมัครนักเรียนเพื่อไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ (AFS)
@ประกาศผลสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ “อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์”
     - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     เรียงตามรายชื่อ   /    เรียงตามอันดับ
     - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     เรียงตามรายชื่อ     เรียงตามอันดับ
     - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       เรียงตามรายชื่อ     เรียงตามอันดับ
     - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       เรียงตามรายชื่อ     เรียงตามอันดับ
     - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       เรียงตามรายชื่อ   /    เรียงตามอันดับ
     หรือสามารถตรวจสอบผลสอบได้ที่ เพจเฟชบุคคณิตศาสตร์โรงเรียนลำปางกัลยาณี
@การเผยแพร่มูลนิธิโครงการหลวง โดยโรงเรียนลำปางกัลยาณี
@ประกาศผลการประกวดหนังสั้นเกี่ยวกับมูลนิธิโครงการหลวง
     - ผลงานการประกวดหนังสั้นรางวัลชนะเลิศ
    ผลงานการประกวดหนังสั้นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
@ ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียน
     - ประกาศประกวดราคาจ้าง ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
     -  เอกสารประกวดราคาจ้าง ฯ
     -  ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
@ ตรวจสอบคะแนน GPAX/GPA ของนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2557
@ กำหนดการงาน Education Expo เปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัย
@ โครงการประกวดออกแบบปุ่ม ชิงทุนการศึกษา กับชุมนุม Limpanzee (ขยายเวลา)
 
 

 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
counter สถิติตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2541