เปิดภาคเรียนที่ 2/2562 วันจันทร์ที่ 21 ตุคลาคม 2562
นางสาวกุลนาถ ปาระมี สาขาวิชาเคมี นักเรียนชั้น 4/13 และ นางสาวเกวลิน อินต๊ะสุวรรณ์ สาขาวิชาดาราศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนชั้น 5/13
ครูคนเก่งศรีลำปางได้รับเกียรติจาก Singapore International Math (SIMICC) ประเทศไทย เป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนโอลิมปิคคณิตศาสตร์นานาชาติ ณ สิงคโปร์
นางสาวรัชนีกร ปัญญาไว และ นางสาวอารยา ตาแสน นักเรียน ม.6/13 ได้คะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
เด็กหญิงกุลนาถ ปาระมี ม.3/1 และ เด็กหญิงวรัญตรี พรหมมา ม.3/12 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
Welcome to the Lampang Kanlayanee Mini English Program website.
ลูกสนคนเก่งกีฬา
13
May
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
3
May
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1, ม.4
2
May
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1, ม.4
6
Apr
ประกาศผลสอบและรายงานตัว ชั้น ม.4
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

LKS Statistics

วันนี้ : 61 คน
เมื่อวาน : 586 คน
เดือนนี้ : 27,765 คน
ปีนี้ : 340,175 คน
ทั้งหมด : 4,737,969 คน
ดูทั้งหมด