Logbook Teacher - ปรับปรุงวันที่ 29 ตุลาคม 2561

เพื่อให้โปรแกรม Logbook รองรับตาม ว.14/2561

 (เพิ่มปุ่มแทรกแถวและลบแถว ในแผ่นงานที่ 2 - 5)

>> ดาวน์โหลดและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ <<