รูปหัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
วันแห่งความรักจีน 七夕节18 Aug 201950
ผู้อำนวยการ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ดูแลครูอาสาสมัครภาคเหนือ30 Jul 201978
นักเรียนรับทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน30 Jul 2019114
สุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับภาคเหนือ22 Jul 201989
อบรมความรู้ภาษาจีน บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ศาลแขวงลำปาง13 Jul 201982
วันสถาปนาโรงเรียนลำปางกัลยาณี 104 ปี5 Jul 2019285
การประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษ1 Jul 2019223
กิจกรรมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ประจำปีการศึกษา 256214 Jun 2019129
โรงเรียนลำปางกัลยาณีรับการประเมินสภาพจริง การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE 4 Jun 2019275
“โรงเรียนสุจริตลำปางกัลยาณี” และผลการดำเนินการ หลักสูตรต้านทุจริต (Anti - Corruption Education) ประจำปี 256217 May 2019234
โรงเรียนลำปางกัลยาณี ยินดีต้อนรับลูกสนสู่รั้วน้ำเงิน - ขาว ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 256217 May 2019213
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 256217 May 2019176
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 256217 May 2019176
นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถ่ายรูป สแกนนิ้ว และกรองข้อมูล ICT9 May 2019398
นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถ่ายรูป สแกนนิ้ว และกรองข้อมูล ICT 9 May 2019422
chinese camp 20193 May 2019151
อบรมผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงเรียนโดยระบบ Smart Card23 Apr 2019155
กิจกรรม MEP English Camp 201911 Apr 2019367
วันมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 256210 Apr 2019602
ค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยม7 Apr 2019337