รูปหัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
แนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรภาษาจีน9 Mar 20201033
"๑๐๔ ปี กัลยาณีรำฦก" 21 Feb 20201092
Tohnan Senior High school4 Feb 2020912
งานกัลยาณีนิทัศน์ 6228 Jan 20201277
ตรุษจีน อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)26 Jan 20201150
กิจกรรมวันตรุษจีน 202023 Jan 20201273
อบรมเทคนิคการสอนภาษาจีนสำหรับครูไทย25 Dec 2019409
กิจกรรมครบรอบ 10 ปี ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนลำปางกัลยาณี10 Dec 2019731
งานสืบสานศิลป์ เยือนถิ่นย้อนวิถี ร้อยซาวสี่ปี๋ บ้านเสานัก 6 Dec 20191668
งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก 256228 Nov 2019728
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 256219 Nov 2019906
สาระนาฏศิลป์และดนตรี เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ณ ประเทศโปรตุเกส17 Nov 2019966
พิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 25628 Nov 20191027
จดหมายข่าว ปีการศึกษา 25625 Nov 2019972
จดหมายข่าว ปีการศึกษา 25615 Nov 2019677
งานกีฬาสี รร.ลำปางกัลยาณี 2562 (LKS SPORT DAY 2019)5 Nov 20191768
โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ปี256224 Oct 2019536
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 18 Sep 20191044
กงสุล Mr. REN YISHENG กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ 18 Sep 20191363
จัดติวเพื่อสอบระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) 26 Aug 20191622