รูปหัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปางเป็นผู้แทนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมฯเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรม27 Jun 201841
กิจกรรม"มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่"27 Jun 201861
กฟผ.จัดโครงการอบรมให้ความรู้คุณค่าไฟฟ้าไทย ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี15 Jun 201855
โรงเรียนลำปางกัลยาณีรับการประเมิน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ15 Jun 201872
การอบรมเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร.) ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี13 Jun 2018113
พิธีบูชาปฐมบูรพาจารย์ และกิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 25618 Jun 2018156
Chinese camp 2018 1 Jun 201887
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธ6 Apr 2018289
กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแว24 Mar 2018299
ค่ายวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมั24 Mar 2018319
ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับ24 Mar 2018228
ค่ายบูรณาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม “เป24 Mar 2018199
กิจกรรมวันตรุษจีน 6 Mar 2018403
การแสดงละครเวทีสาระฯภาษาฝรั่งเศส เรื่อง โฉมงามกับเจ้าชายอสูร LA BELLE ET LA BETE12 Feb 2018478
กัลยาณีนิทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2560 Lampang Kalayanee School Open House 2018 12 Feb 2018445
พิธีลงนาม MOU แลกเปลี่ยนนักศึกษาสอนภาษาเกาหลี12 Feb 2018232
ละครภาษาจีน ลอดลายมังกร11 Feb 2018284
อบรมเทคนิคการสอนภาษาจีนสำหรับครูไทย5 Feb 2018217
กิจกรรมวันมะเร็งโรค World Cancer Day2 Feb 2018181
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียน จากการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ2 Feb 2018167