รูปหัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK12 Nov 201816
งานกีฬาสี รร.ลำปางกัลยาณี 2561 (LKS SPORT DAY 2018)5 Nov 2018768
การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน 3 Oct 2018114
งานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 10 ปี ห้องเรียนขงจื่อ22 Sep 2018206
อบรมความรู้ภาษาจีน บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ศาลและเยาวชนจังหวัดลำปาง22 Sep 201888
ยุวกาชาดมุทิตาจิต แด่ครูผู้นำยุวกาชาด ประจำปี 256118 Sep 2018175
อบรมความรู้ภาษาจีน บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ศาลและเยาวชนจังหวัดลำปาง13 Sep 2018113
แข่งขันทักษะ เปิดบ้านครูจีน ครั้งที่ 3 ม.ราชภัฎลำปาง3 Sep 2018129
แข่งขันทักษะภาษาจีนระดับภาคเหนือ28 Aug 2018127
กิจกรรมค่ายรักการอ่าน(ภาษาไทย)ร่วมกับห้องสมุด27 Aug 2018114
แข่งขันทักษะภาษาจีนระดับศูนย์เครือข่าย21 Aug 201887
นิทรรศการภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 5 และการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 256116 Aug 2018145
โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับการประเมินโครงการ Mini English Program16 Aug 201867
ลูกสนวัยใสใส่ใจสุขภาพ ลดภาวะการโภชนาการเกินเกณฑ์ ปี256115 Aug 201863
อบรมความรู้ภาษาจีน บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ศาลและเยาวชนจังหวัดลำปาง13 Aug 201846
ประกวดสุนทรพจน์ ภาษาจีน13 Aug 201846
ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน22 Jul 2018111
เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง22 Jul 2018114
กิจกรรม English Day Camp 201816 Jul 2018139
ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปางเป็นผู้แทนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมฯเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรม27 Jun 2018103