รูปหัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
ค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยม12 Mar 2019103
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ11 Mar 2019231
GOODBYE SENIORS OF LAMPANG KANLAYANEE 1039 Mar 201967
พิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาร่มสนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 25618 Mar 2019203
พิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาร่มสนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 25618 Mar 2019243
ค่ายวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำป7 Mar 2019100
กิจกรรมค่าย"ดาราศาสตร์"นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวด28 Feb 2019109
สาระภาษาจีนนำนักเรียนร่วมงานตรุษจีน เซนทรัลลำปาง12 Feb 201992
กิจกรรมวันตรุษจีน 12 Feb 2019146
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ งานกัลยาณีน4 Feb 2019160
"กัลยาณีนิทัศน์" ประจำปีการศึกษา 25611 Feb 2019358
ลำปางกัลยาณี แลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น28 Jan 2019300
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน OBEC QA สหวิทยาเขตทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี24 Jan 2019137
การประเมินโครงการห้องเรียนดนตรี14 Jan 2019213
กิจกรรมเดินการกุศล 12 Jan 2019352
กิจกรรมวันคริสต์มาส7 Jan 2019235
English Day Camp 20187 Jan 2019124
แนะแนวการศึกษาต่อ ม.แม่ฟ้าหลวง25 Dec 2018152
อบรมเทคนิคการสอนภาษาจีนสำหรับครูไทย18 Dec 2018127
ละครภาษาจีน เรื่อง บูเช็คเทียน28 Nov 2018271