รูปหัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
การประเมินโครงการห้องเรียนดนตรี14 Jan 201954
กิจกรรมเดินการกุศล 12 Jan 2019162
กิจกรรมวันคริสต์มาส7 Jan 2019113
English Day Camp 20187 Jan 201952
แนะแนวการศึกษาต่อ ม.แม่ฟ้าหลวง25 Dec 201895
อบรมเทคนิคการสอนภาษาจีนสำหรับครูไทย18 Dec 201871
ละครภาษาจีน เรื่อง บูเช็คเทียน28 Nov 2018223
คณะผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จ.ลำปาง15 Nov 2018151
การประชุมผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.415 Nov 2018244
พิธีต้อนรับผู้อำนวยการ นิรันดร หมื่นสุข15 Nov 2018203
สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK12 Nov 2018170
งานกีฬาสี รร.ลำปางกัลยาณี 2561 (LKS SPORT DAY 2018)5 Nov 20181348
การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน 3 Oct 2018227
งานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 10 ปี ห้องเรียนขงจื่อ22 Sep 2018300
อบรมความรู้ภาษาจีน บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ศาลและเยาวชนจังหวัดลำปาง22 Sep 2018183
ยุวกาชาดมุทิตาจิต แด่ครูผู้นำยุวกาชาด ประจำปี 256118 Sep 2018244
อบรมความรู้ภาษาจีน บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ศาลและเยาวชนจังหวัดลำปาง13 Sep 2018155
แข่งขันทักษะ เปิดบ้านครูจีน ครั้งที่ 3 ม.ราชภัฎลำปาง3 Sep 2018166
แข่งขันทักษะภาษาจีนระดับภาคเหนือ28 Aug 2018165
กิจกรรมค่ายรักการอ่าน(ภาษาไทย)ร่วมกับห้องสมุด27 Aug 2018149