มหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม "รักษ์โลก รักษ์พลังงาน รักษ์สิ่งแวดล้อม"ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2562  สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง
รายการแข่งกิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิล  โรงเรียนลำปางกัลยาณีส่งเข้าร่วมแข่งขันหลายทีม ได้แก่ ม.2/12,3/12,4/13,6/10 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวพลอยสวย พลอยทา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10  ครูผู้ควบคุม นางสาววริศรา กุณาบุตร และนางจิรารัตน์ วงศ์วิไล