ครูคนเก่งศรีลำปางได้รับเกียรติจาก Singapore International Math (SIMICC) ประเทศไทย
 เป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนโอลิมปิคคณิตศาสตร์นานาชาติ ณ สิงคโปร์