สาระภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนลำปางกัลยาณี นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภาษาฝรั่งเศส งาน Asean Festival 2019 ในหัวข้อ Ouverture sur le monde francophone วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังนี้
1.  นายปฏิภาณ ปุพพโก    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2
     นางสาวมารีฟา เจือจาน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2
     นางสาวนภัส รัตนภิรมย์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 2
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเงินรางวัลจำนวน 500 บาท การแข่งขันแต่งหน้าแฟนซีภายใต้หัวข้อ “ความสวยงามของ 5 ทวีปที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส”

2.  นายธันวา บริบูรณ์    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2
     นางสาวศิรประภา พรมเมือง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัลจำนวน 300 บาท การประกวดออกแบบแฟชั่นภายใต้หัวข้อ “ชุดคอลแล็คชั่นของกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส”

3. นางสาวณัฏฐณิชา ปัญญา    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2
    นางสาวเจนจิรา คำวัน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขันตอบปัญหาหัวข้อ “กลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในปัจจุบัน)