ผลการแข่งขันทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนลำปางกัลยาณี
กิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Twelve Northern Region EP/MEP Open House 2019 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 12
 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 
ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่