การแข่งขันรายการโทรทัศน์ ม.ปลายสายเก่ง

 

ด้วยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนลำปางกัลยาณี  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการโทรทัศน์ ม.ปลายสายเก่งในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องส่ง ๒ สตูดิโอ JSL จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประจำสัปดาห์เสมอกับโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้รับเงินทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาทโดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคือ ( โดยจะออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ช่อง 32 ไทยรัฐทีวี เวลา 07.00 น.)
1.  นายณัฐวัรพจน์  ดนัยนันท์ ม. ๕/๒
๒. 
นายนิปุณ  แก้วลังกา        ม. ๕/๔

ครูผู้ฝึกสอน นางสาวอริสรา  ปินใจ