ผลการแข่งขันทักษะวิชาการประกวดทักษะภาษาอังกฤษ งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ
วันที่ 19 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก