ลูกสนคนเก่งคว้ารางวัล Glod Medal Award
การแข่งขันโครงการคณิตศาสตร์บูรณาการประยุกต์ ระดับชาติ
ในงาน MIIEX 2019 ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน