ท่านผู้อำนวยการนิรันดร หมื่นสุข พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี
เข้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในงาน 3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ 

 ระหว่างวันที่ 25-26 ต.ค 2562 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค