ลูกสนคนเก่ง คว้ารางวัลโต้วาทีญัตติทางรัฐศาสตร์ 
โครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ 11