ลูกสนคนเก่งคว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดถ่ายภาพ "CoCy Go Around"