คณะครูและนักเรียน สาระนาฏศิลป์และสาระดนตรีไทยเป็นตัวแทนของ

ประเทศไทยเดินทางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ณ ประเทศโปรตุเกส  

ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2562  
ในงาน Folk Cinfães, International Folklore Festival of Cinfães
in Cinfães Village on Portugal Mainland (North of Portugal)
& Folk Açores, 35th International Folklore Festival of Azores
in Angra do Heroismo City, on Terceira Island (Azores Archipelago)
-----------------------------------------------------
เว็บไซด์สาระนาฏศิลป์ : https://sites.google.com/view/dramaticarts-lks/