โรงเรียนลำปางกัลยาณีร่วมกิจกรรม งานประเพณี 
"งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก "
 จังหวัดลำปาง  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562