"งานสืบสานศิลป์ เยือนถิ่นย้อนวิถี ร้อยซาวสี่ปี๋ บ้านเสานัก" วันที่ 5 ธันวาคม 2562
ณ บ้านเสานัก ถนนราษฎ์วัฒนา จังหวัดลำปาง
Credit ภาพ : ครู Michal Chan