วันที่ 24 มกราคม 2563 ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนลำปางกัลยาณี เข้าร่วมจัดบูทกิจกรรมเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีน เนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2020 ณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)