โรงเรียนลำปางกัลยาณี กำหนดการจัดการ "๑๐๔ ปี กัลยาณีรำฦก" 
เพื่อหารายได้ สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนและสมาคมศิษย์เก่า
 ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ สนามโรงเรียนลำปางกัลยาณี
ได้รับเกียรติจากนายนรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด