ลูกสนคนเก่ง คว้ารางวัลการแข่งขันทักษะ
เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาแม่โจ้