ลูกสนคนเก่ง คว้ารางวัลระดับประเทศ ในงานเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ TYSF ครั้งที่ 16