ลูกสนคนเก่ง ผ่านการสอบคัดเลือก ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 2
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ