ลูกสนคนเก่ง คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทย-ลูกทุ่ง