ลูกสนคนเก่ง คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง