นักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนลำปางกัลยาณี  ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดลำปางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน  ธนาคารออมสิน  ระดับกลุ่มภาค 9 (ภาคเหนือ) ประจำปี 2559  ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - วันที่ 1 กรกฎาคม 2559  ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ซึ่งผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้รับถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท  ดังมีรายชื่อนักกีฬาดังต่อไปนี้

เด็กหญิงวัตถาพร  พรมวิชัย   ชั้น ม. 1/7      เด็กหญิงภูษิตา  หล้าปวงคำ   ชั้น ม. 1/10
เด็กหญิงเกศมณี  โนชัย   ชั้น ม. 1/11          เด็กหญิงกานต์ธิดา  ใจอินตา   ชั้น ม. 1/11
เด็กหญิงอนิสา  วัทโล   ชั้น ม. 2/5               เด็กหญิงเขมิกา  จันทร์อินตา   ชั้น ม. 2/6
เด็กหญิงอารีรัตน์  คำผง   ชั้น ม. 2/6            เด็กหญิงธันชนก  ศรีจันทร์   ชั้น ม. 2/7
เด็กหญิงปรางค์มุก  เครือศรี  ชั้น ม. 2/9       เด็กหญิงสุภาพร  มูลลี   ชั้น ม. 2/9
เด็กหญิงเนตรทราย  แก้วทอง   ชั้น ม. 3/9   เด็กหญิงวราภรณ์  เทพวงศ์   ชั้น ม. 3/10
เด็กหญิงกิติมา  ทาดี    ชั้น ม. 3/10
โดยมีครูจีรศักดิ์  ถาน้อย และครูมนชยา  รัมพณีนิล  เป็นผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีม