นางสาวกัญจนา   วงศ์คำแน่น  นักเรียนชั้น ม. 3/4  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  การแข่งขันมอเตอร์ครอส  รุ่น LADY  OPEN  บวกกอห้าไซเคิลครอส  โมโตครอส  ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29  พฤษภาคม 2559   ณ จังหวัดลำพูน  และได้รับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นเลดี้ โอเพ่น เชียงใหม่ไซเคิลครอส  ชิงแชมป์สายเหนือ  ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2559  ณ จังหวัดเชียงใหม่