ซึ่งโรงเรียนลำปางกัลยาณีได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 8 ประเภทกีฬา  ได้รับรางวัลทุกชนิดกีฬา