นักกีฬาบาสเกตบอลชาย โรงเรียนลำปางกัลยาณีได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน  ธนาคารออมสิน ระดับกลุ่มจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง ซึ่งผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล  จำนวน 2,000 บาท  ดังมีรายชื่อนักกีฬาดังต่อไปนี้

                เด็กชายสวิตต์   ล้อรุ่งตลอดกาล      ชั้น ม. 2/9             เด็กชายธนากร   แสงขำ            ชั้น ม. 3/7

                เด็กชายฐปนัท   ฉิมพลี                      ชั้น ม. 3/7             เด็กชายภานุภณ  พิมพ์แสง       ชั้น ม. 3/8

                เด็กชายวุฒิพงษ์  ทานิล                      ชั้น ม. 3/9             เด็กชายธราดล   ชุ่มมูล              ชั้น ม. 3/9 

เด็กชายชยากร   บุญเรือง                 ชั้น ม. 3/10                เด็กชายพชร   ชุติธรรมานันท์   ชั้น ม. 3/11               

เด็กชายยุทธการ   ปินทะวงค์                  ชั้น ม. 3/11          เด็กชายณัทธกร   ลี้จินดา           ชั้น ม. 3/12               

เด็กชายกษิดิศ   ตรียกูล                      ชั้น ม. 3/12                นายวรวุธ   ศรีทองมูล              ชั้น ม. 5/10

นายภพพสิษฐ์   สิงห์ศรี                    ชั้น ม. 5/10                  นายปิยะวัฒน์   กอศรี                ชั้น ม. 5/12

โดยมีนางสาวจิราพร  ลิลาวดี ครูสมบูรณ์  เหมือนจันทร์ และครูมนชยา  รัมพณีนิล  เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีม