ลูก ล.ก ม.ต้นและม.ปลาย เข้าแข่งขันบรรยายธรรมรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง 2 ระดับค่ะ และเข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 ที่ผ่านมาค่ะ