ลูกร่มสนคว้ารางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ

ผลงานวิจัย : การศึกษาพันธุ์ข้าวทนแล้งจากการรักษาอุณหภูมิในดินและการเปลี่ยนสีของใบ


โรงเรียนลำปางกัลยาณีเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
โครงงาน STEM เรื่อง การศึกษาพันธุ์ข้าวทนแล้งจากการรักษาอุณหภูมิในดินและการเปลี่ยนสีของใบ
ในการประชุมวิชาการ"การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี2560"
ในวันที่ 8-10 มิถุนายน 2560 โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนลำปางกัลยาณีเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ระดับโรงเรียนแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับประเทศ
ได้เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท
คณะผู้วิจัยได้แก่
ด.ช.โสฬส กันทะวัง นักเรียน ชั้นม.2/3
ด.ช.คณิศร สุวรรณศรี ชั้นม.2/3
ด.ช.วรัญญู เคียนทอง ชั้นม.3/4
ครูที่ปรึกษา
ครูอำไพ มนัสสันติ
ครูทิพวรรณ์ บุญเป็ง
ครูบรรเจิด สระปัญญา