นางสาววรกานต์  อนุสรณ์นรการ นักเรียนระดับชั้น ม.5/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ แข่งขันเล่านิทานภาษาจีน พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท งานสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง วันที่ 9 มกราคม 2561