ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จากการแข่งขันคัดเลือก
ทีมวอลเลย์บอลหญิง  เมื่อวันที่  14  –  20  มกราคม  2561  ณ  ยิมโรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ และเป็นตัวแทนของภาคเหนือเข้าแข่งขันต่อระดับประเทศ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน   “แอร์เอเชีย”  รุ่นอายุไม่เกิน  14  ปี  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 
ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ระหว่างวันที่ 17  –  23 กุมภาพันธ์ 
2561 โดยมีนายจีรศักดิ์ ถาน้อย เป็นครูผู้ฝึกซ้อม