ผลการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ เนื่องในงาน วันนักประดิษฐ์ 2561 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

ชื่อสิ่งประดิษฐ์     ไม้เท้าแทนตา

                        นางสาวเมธินี        วอนเพียร                        นางสาวรัตติกาล    วันใจ

ครูผู้ควบคุม         นายฐิติกร                        หล้าวงศ์ษา          นางสาวจริยา        กำลังมาก

ชื่อสิ่งประดิษฐ์     เครื่องซิลถุงไร้พลังงานไฟฟ้า

                        นายณัทธกร          ลี้จินดา               นายกษิดิศ           ตรียกุล

ครูผู้ควบคุม         นายฐิติกร                        หล้าวงศ์ษา          นางสาวจริยา        กำลังมาก