วรัญญู เคียนทอง คว้ารางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ สพฐ.สาขาคณิตศาสตร์ ปี 2561