วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปางเป็นผู้แทนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมฯเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิฯและมอบของใช้จำเป็นให้นักเรียนทุนโรงเรียนลำปางกัลยาณี โดยมีนางวิไลวรรณ  นิมมานพัชรินทร์ และนางสิยาภรณ์  บุรินทราพันธ์ รองประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวิชาการ ชั้น 1 อาคารกัลยารัตน์