นางสาวกัญจน วงศ์คำแน่น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5/4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ ระดับภาคเหนือ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนของภาคเหนือเข้าร่วมเเข่งขันในระดับประเทศต่อไป