นางสาวกัญจนา วงค์คำแน่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน "汉语桥"รอบการแข่งขันระดับประเทศ รวมสพฐ. เอกชน และอาชีวะ จัดโดยสำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ วันที่ 8 ส.ค. 2561