วันที่ 29 สิงหาคม 2561 สาระภาษาจีนนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ โครงการเปิดบ้านครูจีน ครั้งที่ 3  ณ ม.ราชภัฎลำปาง จ.ลำปาง