วันที่ 29 สิงหาคม 2561 สาระภาษาจีนนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ โครงการเปิดบ้านครูจีน ครั้งที่ 3  ณ ม.ราชภัฎลำปาง จ.ลำปาง
นางสาวรุ่งทิวา  ยวงผ้า นักเรียนระดับชั้น ม.6/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพิมพ์ดีดภาษาจีน พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท