วันที่ 21 กันยายน 2561 ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้จัดกิจกรรมงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 10 ปี ห้องเรียนขงจื่อ โดยมีนาย กนที บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี  เปิดงานกิจกรรมครบรอบ 10 ปี ห้องเรียนขงจื่อ กิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดบูธศิลปวัฒนธรรมจีนเช่น การวดภาพบนจาน  การเป่าสีดอกเหมย  เกมตะเกียบหรรษา สอยอั่งเปา บูธจำหน่ายอาหารจีน ได้แก่หม่าล่าซาวเข่า (ปิ้งย่าง) หม่าล่าทาง (สุกี้จีน) เกี๊ยวทอด ปอเปี๊ยะทอด กะลอจี๊ ก๋วยเตี๋ยวจีน และเครื่องดื่ม