หัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
ลูกสนคนเก่ง สอบผ่าน TCAS 2 มช. ประจำปี 2564 จำนวน 104 คน11 May 202192
แบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)7 May 2021682
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้ google classroom ภาคเรียนที่ 1 /2564 6 May 20213192
เลื่อนการสอบคัดเลือกการประกาศผลสอบการรายงานตัวและการมอบตัว ม.1 ประเภทนร.ความสามารถพิเศษ3 May 20211101
เลื่อนการรายงานตัว การมอบตัว ม.4 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม (โควตาภายใน)3 May 2021569
ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2564 30 Apr 20211806
รับสมัครเช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร 2564 (เพิ่มเติม)30 Apr 2021159
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 430 Apr 20213227
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 130 Apr 20214610
ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256430 Apr 2021810
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 256427 Apr 20211922
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ผ่านทางระบบออนไลน์ 2564 (update 22/04/64)22 Apr 202110501
กำหนดการ สอบแก้ตัวนักเรียนชั้น ม.1 , ม.2 , ม.4 , ม.522 Apr 2021366
ช่องทางการติดต่อสอบถามของทางโรงเรียนลำปางกัลยาณี20 Apr 2021803
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพอาหาร เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา 256419 Apr 2021255
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 2564 ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม (โควตาภายใน)9 Apr 20214288
ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่องแจ้งปิด 1 Apr 20211016
ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 2564ประเภท โคตาภายใน23 Mar 20212179
ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การแต่งกายชุดนักเรียน20 Mar 2021626
ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง หยุดเรียน19 Mar 2021520
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1/25646 May 20214
ตารางการรับเอกสารทางการศึกษา ปพ.1 / ปพ.2 ระดับชั้น ม.3 และ ม.627 Apr 2021414
ประกาศโรงเรียนลำปางกับยาณี เรื่อง การเลือกรายวิชาเสรี นักเรียนชั้น ม.2, ม.3 , ม.5 และ ม.6 256423 Apr 20215994
ประชาสัมพันธ์​การรับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอส รุ่น61​ จากเอเอฟเอสประเทศไทย23 Apr 2021171
ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2564 ตามประกาศ สพฐ. 22 Apr 20211886
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่ 256421 Apr 2021327
รายงานตัว นร. ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ 256421 Apr 2021931
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ผ่านทางระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 256420 Apr 20215358
เอกสารข้อมูลพื้นฐาน256420 Apr 202129
ผลคัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ สสวท. MEP และห้องเรียนดนตรี 256420 Apr 20218078