หัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ฝ่า6 Aug 2019143
แจ้งการประชุมเพื่อนเลื่อนสถานภาพจากตัวสำรองเป็นตัวจริง5 Aug 2019148
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน25 Jul 2019328
QR-Code แบบสอบถาม การประชุมวิชาการ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ21 Jul 2019485
ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาต10 Jul 2019357
ผังห้องสอบกลางภาค1/25621 Jul 2019903
ตารางสอบกลางภาค 1/25621 Jul 20191881
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บุคลากร 21 Jun 2019598
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคลากร) 19 Jun 2019445
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคลากร14 Jun 2019643
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทครูผู้สอน ตำแหน่งผู้สอนรายวิชาดนตรี27 May 2019463
รับสมัครบุคคลเพื่อรับจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทครูผู้สอน ตำแหน่งผู้สอนรายวิชาดนตรี17 May 2019430
นักเรียนสามารถตรวจสอบวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ปีการศึกษา 256213 May 20192069
นักเรียนระดับชั้น ม.2,ม.3,ม.5,ม.6 ชำระเงินประกันอุบัติเหตุ8 May 2019474
ตารางเรียนนักเรียน ชั้น ม.1-ม.6 เทอม 1 ปีการศึกษา 25627 May 201912431
รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้ลงเลือกวิชาเพิ่มเติม ปีการศึกษา 25625 May 20193292
ห้องเรียนประจำชั้น ปีการศึกษา 25625 May 20193753
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างกลุ่มสาระภาษาไทย และแนะแนว30 Apr 2019917
การเลือกรายวิชาเพิ่มเติม (วิชาเลือกเสรี) ปีการศึกษา 2562 28 Apr 201913723
กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและทำระบบข้อมูลนักเรียนใน ICT ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (แก้ไข)28 Apr 20193434
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้สอนรายวิชาภาษาไทย และต26 Apr 2019356
รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (แยกตามห้องเรียน) ปีการศึกษา 256225 Apr 20195925
สำหรับนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 พิมพ์ใบชำระเงินบำรุงการศึกษาของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25625 Apr 20192853
สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 กำหนดการโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปี 256223 Apr 20191620
เลขประจำตัวนักเรียน(ใหม่) ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 256221 Apr 20195541
ช่องทางการติดต่อมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงระบบโทรศัพท์20 Apr 201985
รับสมัครบุคคลเพื่อรับจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทครูผู้สอน รายวิชาแนะแนว19 Apr 2019394
รับสมัครบุคคลเพื่อรับจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทครูผู้สอน รายวิชาภาษาไทย19 Apr 2019954
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 (ประเภทนักเรียนทั่วไป)5 Apr 201910906
แนวทางการชำระค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว นร. ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2562 วันที่ 8-9 เมษายน 2562 4 Apr 20193031