หัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม31 Oct 2018194
แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ นายนิรันดร หมื่นสุข29 Oct 2018594
ประกาศรับสมัครงาน ประเภทครูผู้สอนแนะแนว24 Oct 2018337
ประกาศรับสมัครงาน ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 24 Oct 2018176
ตารางเรียนนักเรียน ชั้น ม.1-ม.6 เทอม 2 ปีการศึกษา 256116 Oct 20186763
ตารางสอนครู เทอม 2 ปีการศึกษา 256116 Oct 20181453
ระบบจ่ายเงินค่าเล่าเรียนนักเรียน เทอม 2/256110 Oct 20185738
ตารางสอบปลายภาค เทอม 1 ปีการศึกษา256118 Sep 20183200
ผังการจัดห้องสอบปลายภาคเทอม 1 ปี 256118 Sep 2018970
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งตู้ควบคุมการจ่ายไฟ(MDB) หม้อแปลงขนาด ๕๐๐ เควีเ4 Sep 2018191
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ3 Sep 20182307
ประกาศห้องสอบโครงการ TEDET ประจำปี 256131 Aug 2018431
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ21 Aug 20181189
ประกวดราคาจ้างติดตั้งตู้ควบคุมการจ่ายไฟ(MDB) หม้อแปลงขนาด ๕๐๐ เควีเอ. พร้อมปรับปรุงอุปกรณ์ป21 Aug 2018168
ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการเยาวชน AFSระยะ1 ปี รุ่นท่ี 58 เขตลำปาง11 Jul 2018571
ผังการจัดห้องสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25619 Jul 20181314
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25619 Jul 20182437
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างกลุ่มสาระภาษาไทย 3 Jul 2018377
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย) 22 Jun 20185626
ประกาศผลการสอบข้อเขียนโครงการ AFS รุ่นท่ี 58 ปี2562-256321 Jun 2018338
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และตารางห้องประชุมผู้ปกครองกำหนดให้แต่ละชั้น ภาคเรียนท17 May 20182647
วิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ปีการศึกษา 256111 May 20186473
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ประ4 May 20181034
ประกาศรายชื่อนักเรียนตามห้องเรียนระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)1 May 20181706
ตารางเรียนนักเรียน ชั้น ม.1 - ม.6 และตารางสอนครู30 Apr 201820117
ประกาศรายชื่อนักเรียนตามห้องเรียนระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 256130 Apr 20184943
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์ทดสอบอาหาร(อาหารประเภทข้าว) เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา 30 Apr 2018971
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน(ใหม่) ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 (แก้ไข)25 Apr 20187525
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือ20 Apr 2018570
สำหรับนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 พิมพ์ใบชำระเงินบำรุงการศึกษาของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256119 Apr 20182740