หัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการเยาวชน AFSระยะ1 ปี รุ่นท่ี 58 เขตลำปาง11 Jul 2018143
ผังการจัดห้องสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25619 Jul 2018914
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25619 Jul 20181444
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างกลุ่มสาระภาษาไทย 3 Jul 2018135
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย) 22 Jun 20184860
ประกาศผลการสอบข้อเขียนโครงการ AFS รุ่นท่ี 58 ปี2562-256321 Jun 2018220
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และตารางห้องประชุมผู้ปกครองกำหนดให้แต่ละชั้น ภาคเรียนท17 May 20181941
วิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ปีการศึกษา 256111 May 20186218
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ประ4 May 2018919
ประกาศรายชื่อนักเรียนตามห้องเรียนระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)1 May 20181532
ตารางเรียนนักเรียน ชั้น ม.1 - ม.6 และตารางสอนครู30 Apr 201818244
ประกาศรายชื่อนักเรียนตามห้องเรียนระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 256130 Apr 20184673
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์ทดสอบอาหาร(อาหารประเภทข้าว) เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา 30 Apr 2018899
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน(ใหม่) ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 (แก้ไข)25 Apr 20187259
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือ20 Apr 2018519
สำหรับนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 พิมพ์ใบชำระเงินบำรุงการศึกษาของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256119 Apr 20182629
ตารางปฐมนิเทศและอบรมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 19 Apr 20184590
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 (ประเภทนักเรียนทั่วไป)4 Apr 20186342
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 25613 Apr 201818046
รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา (อาหารประเภทข้าว) จำน3 Apr 20181047
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่จำหน่ายอาหารในสถานศึ30 Mar 2018811
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา256128 Mar 20182925
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา256128 Mar 20184569
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 (ความสามารถพิเศษ)27 Mar 20182863
รับสมัครด่วน !!! นักเรียนเข้าร่วมโครงการเยาวชน เอ เอฟ เอส เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธร26 Mar 2018501
ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบอาหาร เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 256126 Mar 2018541
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 (ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ)15 Mar 20183290
การเตรียมหลักฐานเอกสารการมอบตัว (นักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ)ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 256115 Mar 20181855
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 (ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ)14 Mar 20186627
รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา5 Mar 20181209