หัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
ตารางสอบปลายภาค เทอม 1 ปีการศึกษา256118 Sep 20181095
ผังการจัดห้องสอบปลายภาคเทอม 1 ปี 256118 Sep 2018230
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งตู้ควบคุมการจ่ายไฟ(MDB) หม้อแปลงขนาด ๕๐๐ เควีเ4 Sep 201855
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ3 Sep 20182061
ประกาศห้องสอบโครงการ TEDET ประจำปี 256131 Aug 2018276
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ21 Aug 20181029
ประกวดราคาจ้างติดตั้งตู้ควบคุมการจ่ายไฟ(MDB) หม้อแปลงขนาด ๕๐๐ เควีเอ. พร้อมปรับปรุงอุปกรณ์ป21 Aug 201873
ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการเยาวชน AFSระยะ1 ปี รุ่นท่ี 58 เขตลำปาง11 Jul 2018418
ผังการจัดห้องสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25619 Jul 20181187
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25619 Jul 20182266
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างกลุ่มสาระภาษาไทย 3 Jul 2018331
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย) 22 Jun 20185570
ประกาศผลการสอบข้อเขียนโครงการ AFS รุ่นท่ี 58 ปี2562-256321 Jun 2018306
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และตารางห้องประชุมผู้ปกครองกำหนดให้แต่ละชั้น ภาคเรียนท17 May 20182291
วิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ปีการศึกษา 256111 May 20186373
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ประ4 May 2018994
ประกาศรายชื่อนักเรียนตามห้องเรียนระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)1 May 20181654
ตารางเรียนนักเรียน ชั้น ม.1 - ม.6 และตารางสอนครู30 Apr 201819728
ประกาศรายชื่อนักเรียนตามห้องเรียนระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 256130 Apr 20184834
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์ทดสอบอาหาร(อาหารประเภทข้าว) เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา 30 Apr 2018942
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน(ใหม่) ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 (แก้ไข)25 Apr 20187395
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือ20 Apr 2018546
สำหรับนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 พิมพ์ใบชำระเงินบำรุงการศึกษาของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256119 Apr 20182693
ตารางปฐมนิเทศและอบรมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 19 Apr 20184680
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 (ประเภทนักเรียนทั่วไป)4 Apr 20186429
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 25613 Apr 201818244
รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา (อาหารประเภทข้าว) จำน3 Apr 20181086
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่จำหน่ายอาหารในสถานศึ30 Mar 2018839
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา256128 Mar 20182985
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา256128 Mar 20184641