หัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม 256215 Jan 20193040
ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ(วิทย์-คณิตฯ)14 Jan 2019981
ปฏิทินการรับนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 256226 Dec 20185233
ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน27 Dec 2018173
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเ25 Dec 2018717
นักเรียนเลือกชุมนุม8 Dec 20188634
ตารางสอบกลางภาค 2/25613 Dec 20182102
ผังห้องสอบกลางภาค2/25613 Dec 2018889
ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเ3 Dec 20181217
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์เนื่องในงาน "กัลยาณีนิทัศน์ "19 Nov 2018552
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ “อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์” 19 Nov 2018766
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม31 Oct 2018374
แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ นายนิรันดร หมื่นสุข29 Oct 20181157
ประกาศรับสมัครงาน ประเภทครูผู้สอนแนะแนว24 Oct 2018561
ประกาศรับสมัครงาน ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 24 Oct 2018317
ตารางเรียนนักเรียน ชั้น ม.1-ม.6 เทอม 2 ปีการศึกษา 256116 Oct 20188418
ตารางสอนครู เทอม 2 ปีการศึกษา 256116 Oct 20181888
ตารางสอบปลายภาค เทอม 1 ปีการศึกษา256118 Sep 20183347
ผังการจัดห้องสอบปลายภาคเทอม 1 ปี 256118 Sep 20181025
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งตู้ควบคุมการจ่ายไฟ(MDB) หม้อแปลงขนาด ๕๐๐ เควีเ4 Sep 2018240
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ3 Sep 20182358
ประกาศห้องสอบโครงการ TEDET ประจำปี 256131 Aug 2018500
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ21 Aug 20181236
ประกวดราคาจ้างติดตั้งตู้ควบคุมการจ่ายไฟ(MDB) หม้อแปลงขนาด ๕๐๐ เควีเอ. พร้อมปรับปรุงอุปกรณ์ป21 Aug 2018214
ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการเยาวชน AFSระยะ1 ปี รุ่นท่ี 58 เขตลำปาง11 Jul 2018634
ผังการจัดห้องสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25619 Jul 20181365
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25619 Jul 20182532
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างกลุ่มสาระภาษาไทย 3 Jul 2018418
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย) 22 Jun 20185668
ประกาศผลการสอบข้อเขียนโครงการ AFS รุ่นท่ี 58 ปี2562-256321 Jun 2018378