สามารถคลิกดูประกาศผลการคัดเลือกโครงการเอเอฟเอส ระยะ1ปี รุ่นที่59 
ที่
https://www.afsglobal.org/tha-admission