ด้วยโรงเรียนลำปางกัลยาณี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อรับจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานทำความสะอาด โ จำนวน  1   อัตรา ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานบุคลากร ห้องอำนวยการ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00 น. – 16:00 น.    (เว้นวันหยุดราชการ)