เรียนเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2 /2562 
ในวันเสาร์ที่ 9 พ.ย. 62 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย 
โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ดาวโหลดเอกสารที่นี่