รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สสวท. MEP และห้องเรียนดนตรี
ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ห้องเรียนพิเศษ สสวท.
ระดับชั้น  ม.1  >> ดาวน์โหลดที่นี่  <<
ระดับชั้น  ม.4  >> ดาวน์โหลดที่นี่  <<
=======================================
ห้องเรียนพิเศษ  MEP
ระดับชั้น  ม.1  >>  ดาวน์โหลดที่นี่  <<
=======================================
ห้องเรียนดนตรี
ระดับชั้น  ม.1  >>  ดาวน์โหลดที่นี่  <<
=======================================
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564  >>  ดาวน์โหลดที่นี่  <<
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่านหน้าเว็บ www.lks.ac.th
หรือมารับใบสมัครได้ที่หน้าห้องวิชาการ ชั้น 1 อาคาร 1 กัลยารัตน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 2564