ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ปีการศึกษา 2564 ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม (โควตาภายใน)
ดาวน์โหลดประกาศ
ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อตามท้ายประกาศดำเนินการดังต่อไปนี้  
-กรอกข้อมูลการเลือกแผน ตามลิงค์นี้   http://v-lks.yoe-lks.net/