เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 และ ม.4
 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับชั้น ม.1
ประเภทนักเรียนทั่วไป ,ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ , ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
<<ดาวน์โหลดเอกสาร>>
---------------------------------------------------------------------------------------------
ระดับชั้น ม.4
ประเภททั่วไป
<<ดาวน์โหลดเอกสาร>>
---------------------------------------------------------------------------------------------
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564  >>  ดาวน์โหลดที่นี่  <<
สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร >> ดาวน์โหลดใบสมัคร <<
หรือมารับใบสมัครได้ที่หน้าห้องวิชาการ ชั้น 1 อาคาร 1 กัลยารัตน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564