โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
 ระยะ 1 ปี  รุ่น ที่ 61 (พ.ศ.2565 -2566)

**การสมัครปีนี้เป็นการสมัครแบบออนไลน์
จ่ายค่าสมัครสอบ 200 บาททางออนไลน์
ติดตามข่าวสาร เพิ่มเติม คลิก