สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 จัดแถลงข่าว
นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นตัวแทนเยาวชนประเทศไทย เสนอโครงงานวิจัย
"ข้าวทนแล้ง" ณ ประเทศเกาหลี ประเทศอินเดีย และประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการแถลงข่าวพร้อมด้วย นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 นายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมงานแถลงข่าวโครงงานวิจัยตัวแทนเยาวชนประเทศไทยสู่ระดับนานาชาติ ซึ่งโครงงานวิจัยโรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้ส่งแนวคิดเข้าแข่งขันจนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกจาก สสวท. ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย จำนวน 1 ทีม ประกอบด้วย ด.ช. โสพัส กันทะวัง, ด.ช.คณิศร สุวรรณศรี และนายวรัญญู เคียนทอง เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนลำปางกัลยาณี ไปนำเสนอผลงานในระดับโลก วันที่ 8 -17 สิงหาคม 2560 ณ ประเทศเกาหลี และในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศอินเดีย และประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป