ประกวดราคาจ้างติดตั้งตู้ควบคุมการจ่ายไฟ(MDB) หม้อแปลงขนาด ๕๐๐ เควีเอ. พร้อมปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)