ระยะเวลาในการชำระเงินผ่านธนาคาร  

ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2561


สามารถเข้าใช้งานผ่าน Link ดังนี้  http://student.lks.ac.th/

การใช้งาน เพียงแค่ กรอกรหัสนักเรียน --- > แล้ว Click ระบบตรวจสอบบุคคล
จากนั้น เข้าสู่ระบบ --- > และ ทำการพิมพ์เอกสาร ใบจ่ายค่าเล่าเรียนได้ทันที